Vi skapar hemsidor, producerar videor, fotograferar och skapar affischer

Viola Louises dopfest i storkyrkan i Stockholm. Produced av Mario Onekanda För mer information, besök vår hemsida; www.onekmedia.com
Views: 151
31 jul 2018
Views: 151
Votes: 0
Rating: None
Plamedia Misenga student, produced and directed by Mario Onekanda. Famille Baka. For more information contact us: Onekmedia http://www.www,onekmedia.com/ Mar...
Views: 281
15 jul 2018
Views: 281
Votes: 0
Rating: None
Kato student i Stockholm Mario Onekanda Ministries Pour plus d´information, connectez-vous sur www.rhemaweb.com
Views: 338
15 jul 2018
Views: 338
Votes: 0
Rating: None
Söndagen den 17 juni 2018 var det en special gudstjänst som Patmos barn- ungdomsverksamhet hade organiserat. Tema var uppoffring med Jesus I centrum. Gudstjä...
Views: 519
26 jun 2018
Views: 519
Votes: 0
Rating: None
Studentfest i Stockholm Noelmi Makuizas studentfest i Stockholm. För mer info om oss, gå in på www.onekmedia.com
Views: 495
24 jun 2018
Views: 495
Votes: 0
Rating: None
Views: 359
Votes: 0
Rating: None
  Sida 1 av 3
Powered by VideoFlow